Dona Hariri

Vice ordförande (invald 2018)

Foto: Johan W Avby

Dona är föreläsare, moderator och jurist. Hon är känd för sitt stora engagemang och breda erfarenhet från påverkans- och rättighetsarbete inom ideell sektor samt inom mångfald. Dona har en professionell bakgrund från Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Sveriges Television. Hon är grundare av gruppen ”Jurister på Stockholms central” och erbjuder sedan 2013 gratis juridisk rådgivning i Husby i Stockholm.

Dona har egen erfarenhet av att vara närstående och cancerberörd. Hon vill bidra till att göra cancerfrågan mer tillgänglig för alla.