Styrelse

Ung Cancers styrelse ska bestå av personer som på olika sätt är engagerade i organisationen och dess frågor.

 

Porträttbild på Peter.
Peter Hesslin
Ordförande
Dona Hariri
Vice ordförande
Porträttbild på Rickard.
Rickard Villard
Ledamot
Bild på Lisa Karin.
Lisa Karin Bergström
Ledamot
Caroline Agrell
Ledamot
Bild på Mikael.
Mikael Engdahl
Ledamot
Roger Henriksson
Ledamot
Lina von Post
Ledamot

Styrelsen kontaktas på info@ungcancer.se

URVALSKRITERIER, ÅRSMÖTE OCH VALBEREDNING

Urvalskriterier

Ung Cancers styrelse ska bestå av människor som har någon form av koppling till organisationen och ett starkt engagemang för dess frågor.

Årsmöte

Styrelsens storlek och antal ledamöter väljs av medlemmarna vid organisationens årsmöte. Årsmötet hålls i mars varje år och kallelse till detta läggs ut minst en månad i förväg. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år om inte annat beslutas på årsmötet.
Årsmötet 2019 ägde rum den 5 maj.

Valberedning

Valberedningen består av Caroline Palo och Filip Klementsson. Du kan läsa mer om deras instruktioner här. Valberedningens kontaktas på info@ungcancer.se

Arbetsordning

Läs mer om styrelsens arbetsordning här.