Emma Tonnes

Generalsekreterare

Emmas uppgifter är att driva, utveckla och förvalta Ung Cancer. Emma ansvarar övergripande för att utveckla organisationen samt för strategier, ekonomi och personal. Hon ansvarar också för externa relationer med företag, samarbetspartners och sponsorer.

Emma har tidigare varit regionchef för organisationen Företagarna Stockholms län/Mälardalen och Gotland. Hon har också lång erfarenhet inom både ideellt arbete och entreprenörskap på olika plan.

Kontakt: emma.tonnes@ungcancer.se