Årsmöte 2019

UNG CANCERS ÅRSMÖTE 2019

Ung Cancer bjuder in till årsmöte torsdagen den 2 maj kl 17 på Rådmansgatan 40 i Stockholm. Man kan också följa mötet via länk från Ung Cancers kontor i Göteborg eller via Skype. Årsmötet är ett forum där du som medlem har möjlighet att vara med och påverka. Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta.

SCHEMAT FÖR ÅRSMÖTET
17:00: Årsmöte
18:00: Mingel och lättare mat
19:00: Tack och hej

Hur anmäler jag mig till årsmötet?
Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 18 april. Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om årsmötet.
Vid anmälan, ange om du deltar på plats i Stockholm, i Göteborg eller via Skype.
Om du anmäler dig till Stockholm så behöver vi även veta om du har allergier.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL UNG CANCER STYRELSE 2019

FÖRSLAG TILL OMVAL AV ORDFÖRANDE

Peter Hesslin: omval på ett år som ordförande.

FÖRSLAG FÖR NYVAL OM UPP TILL TVÅ ÅR

Caroline Agrell (förslag nyval 1 år som ledamot)
Lisa Karin Bergström (förslag nyval 2 år som ledamot)
Rickard Villard (förslag nyval 2 år som ledamot)
Mikael Englund (förslag nyval 2 år som ledamot)

KVARSITTANDE STYRELSELEDAMÖTER (EJ VALBARA 2019)

Peter Hesslin ordf (kvar ett år som ledamot)
Dona Hariri (ett år kvar som ledamot)
Lina von Post (ett år kvar som ledamot)
Roger Henriksson (ett år kvar som ledamot)

URVALSKRITERIER, ÅRSMÖTE OCH VALBEREDNING

URVALSKRITERIER

Ung Cancers styrelse ska bestå av människor som har någon form av koppling till organisationen och ett starkt engagemang för dess frågor.

VALBEREDNING

Valberedningen har ännu inte valts ut. Kontakta info@ungcancer.se för att få mer information.