Utvärdering

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation. 2017 genomförde vi en undersökning bland våra medlemmar för att ta reda på vad de tycker fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Undersökningen genomfördes av Webropol på uppdrag av Ung Cancer och gick ut till både drabbad- och närståendemedlemmar. Här kan du läsa resultaten.