FRII:s kvalitetskod

Ung Cancer är medlemmar i branschorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som vi följer.

Insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har därför beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Det är insamlingsorganisationerna själva som har tagit initiativ till koden för att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därmed stärka förtroendet för de organisationer som följer koden.

Kvalitetskoden utgår ifrån följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Vartannat år ska en extern revisor granska och intyga att Ung Cancer följer koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att vi varje år upprättar en effektrapport.

Du kan läsa mer om FRII på FRII:s hemsida.