Öppenhet

Ung Cancer är en ideell organisation utan ekonomiskt stöd från stat, landsting eller kommun. I stället finansierar vi vår verksamhet genom intäkter från vår webshop, företagssamarbeten, donationer från företag och privatpersoner, insamlingar och föreläsningar.

Ung Cancers intäkter går till att finansiera verksamhet, personligt stöd och rehabilitering för unga vuxna cancerberörda, och till vårt arbete med att informera och debattera för att förbättra villkoren för gruppen.
Du kan läsa mer om vart pengarna går här.

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. På så sätt säkrar vi tillförlitligheten i vårt arbete och vårdar förtroendet hos de som på olika sätt stöttar oss. Som ideell organisation med stort samhällsansvar är allmänhetens och givarnas förtroende mycket viktigt för oss. Därför är det självklart för oss att följa kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vårt 90-konto granskas också av svensk insamlingskontroll vilket garanterar att alla gåvor används så effektivt som möjligt

90-konto

FRII:s kvalitetskod

Insamlingspolicy

Effektrapport

Bestyrkanderapport

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Stadgar

Strategidokument

Årsmötesprotokoll

Extra årsmöte protokoll