Verksamhet

Ung Cancer arbetar med att förbättra villkoren för personer som är mellan 16 och 30 och cancerberörda. Vi menar att du är cancerberörd om du själv har eller har haft cancer eller om du är närstående till någon som har eller har haft cancer.

Personer sitter tillsammans.

Ung Cancer är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Organisationen har funnits sedan 2010 och samlar i dag tusentals unga vuxna cancerberörda och deras erfarenheter genom fysiska och nätbaserade mötesplatser.

Tillsammans med unga vuxna cancerberörda och tillsammans med vården, myndigheter och andra delar av samhället arbetar Ung Cancer för att förändra det som behöver bli bättre. Vi påpekar det som är fel. Och vi hyllar det som fungerar.

Vi lär oss varje dag mer om de frågor och problem som uppstår när en ung vuxen drabbas av cancer eller blir närstående till någon med cancer. Vi får mer kunskap om hur det är leva efter cancer, om vilken rehabilitering som behövs och hur vi kan skapa förändring för individen och i systemet.

Vi debatterar i frågor som rör våra medlemmar. Vi höjer rösten när det behövs. Vi tar de strider som vi tror är nödvändiga. Vi informerar om cancer och om hur det kan vara att leva med eller nära cancer. Vi tror att kunskap skapar förståelse och minskar rädsla.

Vi arbetar för att vara normbrytande, ifrågasättande, bryta ny mark och öppna upp för samtal om det som är svårt. Vår vision är att skapa ett samhälle där unga vuxna cancerberörda får det stöd de behöver och har rätt till, och där kunskap om cancer har tagit över fördomar och felaktig information. Ett samhälle där ingen backar undan eller känner rädsla för den som blir sjuk.

Det är vi som säger Fuck Cancer.

Manifest

– Vi skapar mötesplatser, möjligheter till gemenskap och ger personligt stöd för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda.

– Vi informerar om unga vuxna cancerberördas rättigheter och möjligheter.

– Vi sprider kunskap och information för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.

– Vi lyfter tabun och utmanar normer för att förändra synen på cancer och cancerberörda.

– Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp på individ- och gruppnivå.

Ung Cancer står för styrka, kärlek och vänskap. Det stödet vi medlemmar får från dem är ovärderligt i detta helvete. Fuck Cancer!!!!

Våra stadgar står skrivet mot grön bakgrund

Våra stadgar

Läs mer

Verksamhetsberättelsens fram- och baksida.

Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning står skrivet mot grön bakgrund

Årsredovisning

Läs mer

Årsmötesprotokoll

Läs mer