Verksamhet

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Personer sitter tillsammans.

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberördas rättigheter och möjligheter. Vi sprider kunskap och information för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.

Vi lyfter tabun och utmanar normer för att förändra synen på cancer och cancerberörda. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Det är vi som säger Fuck Cancer.

Alla unga vuxna som är 16–30 år och har eller har haft cancer, eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk, är varmt välkomna som medlemmar i Ung Cancer! Man kan fortsätta vara medlem till och med det år man fyller 35. Det är helt kostnadsfritt att vara medlem och allt vi gör är gratis att vara med på.

Ung Cancer är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Organisationen har funnits sedan 2010 och samlar i dag tusentals unga vuxna cancerberörda och deras erfarenheter genom fysiska och nätbaserade mötesplatser.

Vi arbetar för att vara normbrytande, ifrågasättande, bryta ny mark och öppna upp för samtal om det som är svårt. Vår vision är att skapa ett samhälle där unga vuxna cancerberörda får det stöd de behöver och har rätt till, och där kunskap om cancer har tagit över fördomar och felaktig information. Ett samhälle där ingen backar undan eller känner rädsla för den som blir sjuk.

Ung Cancer står för styrka, kärlek och vänskap. Det stödet vi medlemmar får från dem är ovärderligt i detta helvete. Fuck Cancer!!!!

Våra stadgar står skrivet mot grön bakgrund

Våra stadgar

Läs mer

Verksamhetsberättelsens fram- och baksida.

Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning står skrivet mot grön bakgrund

Årsredovisning

Läs mer

Årsmötesprotokoll

Läs mer