Vår historia

Ung Cancer bildades 2010 av de då 25-åriga vännerna Julia Mjörnstedt och Hanna Wekell. Några år tidigare hade Julia själv fått ett cancerbesked och både hon och Hanna kände sig väldigt ensamma i det de gick igenom.

De hade inte hört talas om andra unga vuxna som hade fått ett cancerbesked, de träffade inga andra unga vuxna cancerpatienter på sjukhuset och hittade heller inget forum när de googlade på nätet.

Men de visste att de omöjligt kunde vara ensamma. Därför startade de en ideell organisation för att skapa möjligheter för andra unga vuxna cancerdrabbade och närstående att hitta varandra för att finna stöd och utbyta erfarenheter. Tillsammans skulle de kunna göra gruppen unga vuxna till en starkare kraft. Namnet på organisationen valde de genom att kolla på vilka sökord unga vuxna cancerberörda använde sig av. Enkelt och självklart.

Julia och Hanna fick snabbt kontakt med andra unga vuxna cancerdrabbade och närstående. Ju fler personer som anslöt sig till Ung Cancer, desto större blev insikten att unga vuxna var en bortglömd grupp i samhället och sjukvården. En grupp som befinner sig i ett mellanläge. För gamla för att vara barn. För unga för att vara helt och hållet vuxna.

När Ung Cancer släppte filmen ”Det är okej att känna” 2011 fick den ett enormt genomslag. Filmen som visar unga vuxna med olika relation till cancer ledde till att Ung Cancer på allvar kunde börja arbeta med att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda.

I dag är Ung Cancer en etablerad organisation med över 3 700 medlemmar och en omfattande verksamhet som arbetar för att synliggöra och uppmärksamma unga vuxna cancerberördas behov. Tack vare ett otroligt engagemang kan organisationen göra skillnad för unga vuxna cancerberörda, både på individ- och gruppnivå. Med orden Fuck Cancer vill organisationen samla alla de känslor och uttryck som cancer för med sig.

Mycket har hänt sedan 2010. Och mycket kommer att hända framöver. Vi är inte klara på långa vägar.