Fuck Cancer

Ända sedan Ung Cancer grundades har vi haft ett tydligt motto: Fuck Cancer!

För oss och många andra är Fuck Cancer något att samlas kring, ett uttryck som vi liksom kan ta till när det är svårt att hitta ord. Vi använder inte uttrycket i syfte att vara våldsamma eller anspela på sex utan för att visa att cancern inte har något här att göra. Fuck Cancer sammanfattar alla de känslor och tankar ett cancerbesked för med sig. Det är helt upp till var och en om man vill använda uttrycket precis som det är upp till var och en att fylla det med mening. För en del symboliserar uttrycket kämpaglöd och envishet, för andra är det sorg och ilska, för någon tredje något annat.

Med Fuck Cancer vill vi öppna upp för samtal som kan vara svåra. Det är också ett sätt att visa stöd för dem som själva har drabbats och många av Ung Cancers medlemmar uppger att de känner sig stärkta när de ser andra personer på olika sätt bära budskapet. När vi säger Fuck Cancer så gör vi det för att visa våra medlemmar att många står vid deras sida och att de aldrig är ensamma.

Sedan 2012 är Fuck Cancer och Fuck Cancer-logotypen varumärkesskyddade. Ung Cancer äger rättigheterna till att använda uttrycket ”Fuck Cancer” både i tryck och som namn på event.

Vill du också säga Fuck Cancer och stötta vår verksamhet? I vår shop finns flera olika produkter med Fuck Cancer-tryck.

En logotyp med texten Fuck Cancer copyright Ung Cancer

Fuck Cancer-shop

Läs mer