Hit går pengarna

Ung Cancer är en ideell organisation utan ekonomiskt stöd från stat, landsting eller kommun. I stället finansierar vi vår verksamhet genom intäkter från vår webshop, företagssamarbeten, donationer från företag och privatpersoner, insamlingar och föreläsningar.

Ung Cancers intäkter går till att finansiera verksamhet för unga vuxna cancerberörda och till vårt arbete med att informera och debattera för att förbättra villkoren för gruppen. Du kan läsa mer om vad Ung Cancers intäkter går till i vår senaste verksamhetsberättelse för 2015.

Om du vill läsa mer om Ung Cancers ekonomi kan du göra det i vår årsredovisning för 2015.

Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning står skrivet mot grön bakgrund

Årsredovisning

Läs mer