Viktigt att prata om sex

19 juni 2018

Unga vuxna som överlevt cancer känner sig mindre attraktiva och är ofta missnöjda med sin sexualitet. Nu vill forskare vid Sahlgrenska akademin att vårdpersonal vågar börja prata om sex och att patienterna får mer stöd. Vi håller helt och hållet med!

Maria Olsson. Foto: Barncancerfonden

– Det finns en rädsla inom vården för att prata om det här, men man måste våga och man måste vilja, utan att bli burdus eller klämkäck, säger Maria Olsson, disputerad i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och specialistsjuksköterska inom cancerrehabilitering på universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

I sin avhandling har Maria Olsson på olika sätt intervjuat över 500 personer, alla canceröverlevare i åldern 15-29 år. Drygt fyra av tio killar och närmare åtta av tio tjejer som överlevt cancer svarade att de kände sig mindre attraktiva på grund av ärren. De utryckte också låg tillfredsställelse beträffande sexuell förmåga jämfört med kontrollgruppen. Mer av psykologiska skäl än till följd av fysiologiska biverkningar av behandlingen, visade det sig.

– De känner sig missnöjda med sin sexualitet, och de tycker inte om sin kropp och ärren som påminner om sjukdomen och det jobbiga de varit med om. Därför behövs det mer samtalsinsatser och psykologiskt stöd mot slutet av behandlingen, säger Maria Olsson som också påpekar att utseendet är viktigt för många tonåringar och unga vuxna och att ärr efter cancerbehandling inte ska nonchaleras.

Studien visar också att det är fler unga vuxna canceröverlevare som oroar sig för fertilitet än för återfall. Att prata om sex var däremot inget problem, tvärtom var behoven stora, menar Maria Olsson som nu uppmanar vårdpersonal att våga lyfta ämnet.

– Man kan inte göra det i en fyrasal, men det finns många andra tillfällen. Som när man pratar om biverkningar av behandlingen, hur slemhinnor påverkas, då kan man komma in på det. Om man först ställer öppna frågor så märker man om patienten vill prata, och då kan man i så fall gå vidare. Det viktiga är att visa att man är beredd att prata också om detta.

Klicka här för att läsa mer om Marias viktiga forskning!

Kommentera