Vi pratar sjukvård på Socialdepartementet

3 maj 2017

Nyligen var vi inbjudna till ett rundabordssamtal på Socialdepartementet för att prata om hur vi ser på sjukvården i framtiden.

ryggtavlor på flera personer som lyssnar på en föreläsning.

Ung Cancer var inbjudna av sjukvårdsminister Gabriel Wikström för att, tillsammans med branschorganisationer, profesioner och patientföreträdare, diskutera hur samhället på bästa sätt förbereder sig inför en framtid där allt fler får en cancerdiagnos.

Från Ung Cancer deltog vår medlemskoordinator Ante Nordqvist. Ante pratade om unga vuxnas förutsättningar i sjukvården och vilka konsekvenserna blir när unga vuxna inte får vård på sina villkor.

Vill ni ha unga vuxna cancerberördas röst i något sammanhang? Maila oss på info@ungcancer.se för bokning och mer information.

Kommentera