Vi diskuterar kontinuitet i vården

30 oktober 2016

I veckan var vi med när Läkaresällskapet och Läkarförbundet anordnade en etikdag för att diskutera hur kontinuiteten i vården kan förbättras.

Vår verksamhetschef Tove Lindahl Greve deltog i ett panelsamtal där några av tankarna som kom fram var rätten till patientansvarig läkare (PAL), vikten av att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna hålla en kontinuitet och bättre villkor och arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Du kan läsa mer om etikdagen och om samtalet genom att klicka här.

Ung Cancer och Tove Lindahl Greve har även tidigare lyft vikten av att ha en patientansvarig läkare, bland annat i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

Bild på Tove
Tove Lindahl Greve, Ung Cancers verksamhetschef.

Kommentera