Unik kurs i hur det är att vara cancerberörd

19 april 2017

Till hösten satsar Lunds universitet på en helt unik kurs: Då kan man nämligen plugga hur det är att vara cancerpatient eller närstående till en cancersjuk person.

Här har ni en riktigt spännande sak: Nämligen en helt ny kurs i hur det är att på olika sätt leva med eller nära cancer. Kursen ges från och med i höst på Lunds Universitet och syftet är att skapa en effektivare sjukvård och lägre sjuktal.

– I den här kursen vänder vi på perspektiven och låter vårdgivare delta i patienternas värld. Vi vill ge patienter och anhöriga redskap att se på sin egen situation med nya ögon för att bättre hantera livet. Tar man inte hand om närstående får man närstående till närstående, säger Ulrika Sandén, initiativtagare och doktorand i innovationsteknik, LTH, i ett pressmeddelande.

– Bristen på koordinering och samverkan inom sjukvården har skapat outtalade krav på de närstående, som i många fall blir sjukskrivna till följd av denna stress.

Kursen, som heter ”Patientperspektiv och egenförmåga”, handlar om hur man hanterar livet som kroniskt sjuk och/eller närstående till kroniskt sjuk. I fokus står cancer, men det mesta handlar om att se på sin situation från olika perspektiv och därmed hitta olika lösningar.

– Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka, säger Lars Harrysson från Socialhögskolan som utformat kursen tillsammans med Ulrika Sandén.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart med start i höst. Kursen har utformats av tre fakulteter; LTH, Socialhögskolan och medicinska fakulteten och vänder sig till patienter, anhöriga och vårdgivare. Alla är välkomna att söka.

En riktigt bra sak, tycker vi!

Klicka här för att läsa mer.

Kommentera