UC Fråga: Om cancer och relationer

7 mars 2017

Nu är det dags för ett nytt ämne i UC Fråga. Med jämna mellanrum kan våra medlemmar genom vårt slutna samtalsforum UC Snacka ställa frågor till experter på olika områden. Frågorna och svaren publiceras sedan här på vår hemsida så att alla, oavsett om man är medlem eller inte, kan ta del av dem. Den här gången tar vi oss an ämnet cancer och relationer och låter våra medlemmar ställa sina frågor till psykologen Patrik Göransson.

Bild på Patrik.
Patrik Göransson. Foto: Niklas Laurin.

Är det vanligt att relationer påverkas av ett cancerbesked?

– Ja. Det är till exempel vanligt att man håller tillbaka och inte vill belasta varandra. Den som har behandlats kan lätt känna att ”nu är jag ju färdigbehandlad, nu ska allt vara bra” och håller därför upp en mask för att skydda de runt omkring. Samtidigt försöker den som är närstående ta hand om personen som är eller har varit sjuk, peppar och vill inte belasta hen med sina egna tankar och känslor. Det är såklart väldigt individuellt det här, men det är vanligt att båda försöker ta hand om den andra och av omtanke istället ger en falsk bild av hur man mår. När en kris av något slag inträffar är det alltid i just relationerna som det blir tydligt. Likväl som våra relationer kan vara den främsta källan till livskvalitet kan de också vara källa till motsatsen.

Vad kan man fråga dig om här i UC Fråga?

– Man kan fråga vad som helst som berör just cancer och relationer – varesig det rör en cancersjuks eller en närståendes perspektiv, jobbrelation, kärleksrelation, vänskap eller familjerelationer. Svaren blir dock så gott som aldrig – ”gör såhär!” eftersom samspelet mellan människor, deras tankar, känslor och beteenden är komplext. Däremot kan svaren förhoppningsvis ge någon form av vägledning, inspiration och mod till att bryta ett mönster, där vi hamnar längre ifrån varandra och det som är viktigt för oss, i våra försök att undvika obehag, smärta, oro, rädsla och annat vi stämplar som negativt eller hotfullt.

Kan du berätta lite kort om vem du är och din koppling till ämnet?

– Jag har arbetat inom cancervården som bland annat psykolog sedan 2008. För närvarande är jag enhetschef, verksamhetsutvecklare och psykolog vid Helsingborgs lasarett med uppdrag att bygga upp och utveckla cancerrehabiliteringen i Nordvästra Skåne. Vid sidan om är jag på olika sätt engagerad i cancerrehabiliteringsfrågan nationellt där jag är och har varit engagerad i Swedpos, föreläser och håller workshops. Dessutom har jag tillsammans med Hanna Wekell och Åsa Jonsson tagit fram skriften ”Den ofrivillige resenären” som är en resehandbok för cancerberörda och ska hjälpa till i kommunikationen mellan cancerberörda och vården, men även mellan den som är cancersjuk och de som står nära. I detta nu har vi inlett arbetet med uppföljaren som går under arbetsnamnet ”Resan hem”.

Du har även varit med i Ung Cancers verksamhet på olika sätt i många år?

– Ja, det stämmer, egentligen sedan Ung Cancer grundades. Jag har varit med på olika event och utbildningar som ni har haft. Jag var även med i panelen när ni anordnade Ung Cancer Forum – ett panelsamtal om sex, normer och cancer i mars förra året.

Just nu är alla medlemmar välkomna in till UC Snacka där ni kan ställa era frågor om cancer och relationer. Frågelådan stänger den 23 mars och då skickas frågorna till Patrik. När han har besvarat dem lägger vi ut frågor och svar anonymt här på hemsidan, synligt för alla. Alla som är medlemmar i Ung Cancer är välkomna till UC Snacka som du kommer till genom att logga in här på hemsidan. Här kan du läsa mer om UC Fråga. 

Kommentera