Toppolitiker på besök

19 oktober 2017

I veckan hade vi fint besök av Jonas Andersson, politikern med högst ansvar för vårdfrågor i Västra Götalandsregionen.

Jonas Andersson (mitten) tillsammans med Erik och Ante från Ung Cancer.

Ett av Ung Cancers viktigaste uppdrag är att förbättra levnadsvillkoren för våra medlemmar och genom att debattera och informera vill vi förändra politik, lagar och regler som påverkar unga vuxna cancerberörda.

Av den anledning bjöd vi in Jonas Andersson, liberalt regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Jonas är regionens högsta politiker när det gäller vårdfrågor och vi är väldigt tacksamma att han ville ta sig tid för oss.

Våra medlemsansvariga Erik och Ante satt sig ner med Jonas för att berätta om våra medlemmars syn på sjukvården och visade även upp vår nyligen gjorda medlemsundersökning, där många frågor handlar om de cancerdrabbades upplevelser av vården.

Förutom det informerade de även Jonas om de särskilda behov som gruppen unga vuxna har och hur vården kan bli bättre på att se hela personen, så att frågor som sexualitet och fertilitet till exempel alltid tas med när en ung vuxen drabbas av cancer.

Erik och Ante passade självklart också på att berätta för Jonas om vårt arbete med cancerbaksmällan och vikten av att vården måste erbjuda mer och bättre rehabilitering för att kunna gå vidare efter avslutad behandling.

Nu hoppas vi att Jonas fått mer förståelse för unga vuxna cancerberörda och att han tar med sig det nästa gång politiska beslut ska fattas!

Är du politiker eller känner någon som vi borde komma i kontakt med; mejla då gärna till info@ungcancer.se

/ Henrik Kjellberg, redaktör Ung Cancer

Kommentera