Stor personalbrist på landets onkologkliniker

14 mars 2017

Bristen på personal på landets canceravdelningar är stor. Så stor att Cancerfonden i en ny granskning beskriver läget som akut.

Fotänden på en sjukhussäng.

När personal saknas har avdelningar fått stänga, vårdplatser har dragits in och behandlingar skjutits upp.

– Situationen är mycket allvarlig och tyvärr är det patienterna och personalen som drabbas av underbemanningen inom cancervården. De betalar ett högt pris för personalkrisen och det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden i en artikel på Cancerfondens webbplats.

När Cancerfonden tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, sammanställde hur personalläget ser ut på landets onkologkliniker (där cancerpatienter behandlas) visade det sig att det saknas personal till drygt 440 heltidstjänster. Det innebär ungefär var femte tjänst. Samtidigt är många av de onkologer (cancerläkare) som arbetar över 60 år, vilket innebär att de kommer att gå i pension snart.

På grund av situationen har många pensionerade läkare fått börja arbeta igen och många anställda arbetar ofta övertid. Detta leder i sin tur till att arbetsmiljön är pressad och att många ur sjukvårdspersonalen blir sjukskrivna. Samtidigt måste antalet patienter som läggs in på avdelningarna minska.

Klicka här för att läsa mer om granskningen och om hur situationen.

Kommentera