Nytt centrum för cancerrehabilitering invigs i dag

14 september 2016

I dag invigs Centrum för cancerrehabilitering, en helt ny vårdenhet för patienter från Stockholms län med särskilda rehabiliteringsbehov.

En person med kalt huvud bär en hund.

Centrum för cancerrehabilitering kommer att ta emot patienter från Stockholms län och erbjuda specialiserad rehabilitering. Rehabiliteringen kommer att innehålla fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från personer som arbetar inom flera olika områden. På så sätt hoppas man kunna erbjuda patienterna tillgång till den senaste kunskapen och behandlingen.

– Det gör stor skillnad för de här patienterna att få möjlighet till den rehabilitering vi erbjuder här, säger Maria Hellbom, verksamhetschef för centret i ett pressmeddelande.

Centrum för cancerrehabilitering ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Centret är en av de första verksamheterna som startar inom SLSO:s nya uppdrag som är att ta hand om somatisk (kroppslig) specialistvård utanför akutsjukhusen.

Kommentera