Nya arbetssättet kortar väntetiderna i cancervården

10 november 2016

Förra året infördes standardiserade vårdförlopp för att cancerpatienter skulle få behandling snabbare. Och det har de fått också, visar en rapport som kom i dag.

Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. Det innebär att vården organiseras på ett nytt sätt, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar när man tror att en patient har cancer och avslutas när patienten får sin första behandling.

I dag kom den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som Regionala cancercentrum i samverkan ligger bakom. Enligt den har patienter som utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom vissa specifika cancerformer haft betydligt kortare väntetid innan första behandlingen startade, jämfört med tidigare år.

Det är olika runt om i landet hur långt landsting och regioner har kommit med sitt arbete med SVF.

Du kan läsa mer här.

Kommentera