Ny yrkesgrupp ska hjälpa sjukskrivna

16 februari 2017

Nu etableras en ny yrkesgrupp för att hjälpa de som är långtidssjukskrivna, nämligen rehabiliteringskoordinatorer. Syftet är att de ska stötta den enskilde i kontakten med arbetsgivaren, Försäkringskassan och sjukvården.

Personer sitter runt ett bord med blanketter.

Rehabiliteringskoordinatorerna finns i dag i flera landsting, men som försöksprojekt.

– Det har fallit ut positivt både för patienterna som har kunnat få en kortare sjukskrivningstid och för sjukvården som har fått avlastning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till Dagens Medicin.

Nu vill regeringen därför att de ska bli ett fast inslag och satsar 420 miljoner kronor i år och 430 miljoner kronor nästa år. Villkoret för att landstingen ska få ta del av pengarna är att koordinatorerna ska finnas i hela primärvården.

– Det har funnits och finns ett glapp mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, enskilda personer kommer i kläm när de inte kommer överens, säger Annika Strandhäll till P4 Halland.

Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i uppdrag att under det kommande året förbättra arbetet med de här frågorna.

Du kan läsa mer om satsningen här.

Kommentera