Nu finns alla cancerstudier samlade på ett och samma ställe

22 september 2016

Har ni hört talas om e-tjänsten Cancerstudier i Sverige? Det är en databas som samlar alla cancerstudier i Sverige på ett och samma ställe.

Cellgifter på en droppställning.

Det är RCC (Regionalt Cancercentrum) som står bakom tjänsten som lanserades förra veckan. Med tjänsten hoppas man att det blir lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården.

Databasen Cancerstudier i Sverige har utvecklats i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO) och finns på RCC:s webbplats cancercentrum.se. Den vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer. Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier (forskning) ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.

På webbplatsen kan du söka efter studier utifrån diagnos, studietitel eller sjukhus. Du kan läsa mer om det genom att klicka på den här länken.

 

Kommentera