Kvinnosjukvården på Sahlgrenska prisas när allt fler överlever äggstockscancer

16 mars 2017

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent. Fler kvinnor opereras i dag jämfört med för sex år sedan och tiden som går mellan operation och behandling med cellgifter har blivit 12 dagar kortare. Bakom förbättringen står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67, som i år får ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris för sina insatser.

Dropp med cellgifter.

Äggstockscancer är en besvärlig cancerform som är svår att behandla. Symptomen är ofta otydliga och cancern kan därför vara svår att upptäcka. Tidigare har 40 procent överlevt sjukdomen, men sedan 2011 har överlevnaden tre år efter operation stigit till 61 procent.

Anledningen är att Västra Götalandsregionen för sex år sedan bestämde att vården skulle centraliseras, det vill säga samlas på ett ställe. Det innebär bland annat att patienter från hela regionen nu behandlas på Sahlgrenska sjukhuset och att flera yrkensgrupper så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, kirurger med flera samarbetar kring patienten.

– Jag är jätte-jättestolt över det vi har åstadkommit och att vi fått med oss alla dessa människor i arbetet såsom doktorer, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och koordinatorer i regionen.

Det säger Pernilla Dahm Kähler, sektionschef och överläkare inom Gynekologi och reproduktionsmedicin på Sahlgrenska till sjukhusets webbsida. Hon fortsätter:

– Jag är också glad att denna patientgrupp belyses och att det hårda arbetet nu ger resultat i form av en högre treårsöverlevnad hos dessa patienter.

Stort grattis till priset och riktigt bra jobbat, säger vi!

Kommentera