Kamp och krig – nu undersöker forskare vilka ord vi använder när vi pratar om cancer

14 mars 2017

Många pratar om cancer med begrepp som att "vinna kampen" eller "förlora kriget". Nu ska forskare studera vilket språk vi använder och vilka konsekvenser det får.

Två personers händer som håller i varandra. Båda två bär armband med texten "Fuck Cancer".

När man pratar om cancer är det vanligt att använda olika metaforer, det vill säga liknelser för att beskriva hur det är att leva med sjukdomen. Det är inte ovanligt att prata om att det är en kamp eller ett krig som pågår i kroppen, något vi måste besegra och vinna över.

Nu ska därför forskare undersöka de många bilder och uttryck som används för att beskriva hur det är att drabbas av och leva med cancer. Projektet har inletts med att forskarna kollar vad olika personer skriver i sina bloggar, för att kunna hitta vilka ord som används.

Charlotte Hommerberg på Linnéuniversitetet är ansvarig för forskningsprojektet. Enligt henne är ord som att vinna över eller besegra cancern vanliga eftersom de redan finns så tydligt i vår kultur.

– Kanske finns en del av förklaringen i det medicinska språket där kamp- och krigsmetaforer har en framträdande roll. Man talar till exempel om en tumör som ”invasiv” eller en behandling som ”aggressiv” och att den ”slår ut immunförsvaret”, säger hon till Dagens Nyheter.

Enligt Charlotte Hommerberg kan de här orden leda till att man känner ett ansvar för att bli frisk. När allt fler cancersjuka lever länge med sina sjukdomar, blir det ännu viktigare att hitta sätt att hantera situationen, och då blir språket ett viktigt verktyg. Charlotte Hommerberg betonar även att många blir stärkta av att använda uttrycken, då de kan ge en känsla av att man kan påverka sin situation.

– Men tanken på att själv ha ansvar kan också bli för svår och skapa stress och skuldkänslor för att man inte har tillräcklig kampanda. Men mina vänner dog ju inte för att de var mindre starka eller kämpade mindre än jag,  de hade helt enkelt otur med cancertypen, säger hon till Dagens Nyheter.

Förhoppningen är att forskningen ska leda till att underlätta kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal och även att medier kan ta till sig de här tankarna och tänka ett varv extra innan de formulerar rubriker om att någon ”förlorat kampen”.

Missa inte att läsa om vår medlem Emma, som också intervjuades i Dagens Nyheter, och hennes syn på begreppen. 

Kommentera