”Ge människor möjlighet att prata om annat än sin sjukdom”

14 oktober 2016

Med anledning av Opinion Live 6 oktober där brister i den svenska cancervården diskuterades så vill vi försöka lyfta fram att det finns goda exempel på psykosocialt stöd inom svensk cancervård också.

Ett sådant exempel är vår aktivitetskoordinator Markus Carlsson, som skrev en debattartikel till SVT Opinion, där han berättade om sitt arbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vikten av att få prata om annat än den rent medicinska vården.

Klicka här för att läsa hela Markus text.

Om du vill läsa mer om Markus arbete på Sahlgrenska, kan du klicka här.

Kommentera