Frukostföreläsning på Karolinska Universitetssjukhuset

21 april 2017

I morse besökte vår Generalsekreterare Camilla Tuneberg onkologiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att informera om Ung Cancer och hur vi arbetar.

Syftet med föreläsningen var att få fler onkologer och sjuksköterskor att känna till Ung Cancer så att de kan hänvisa unga vuxna drabbade och närstående till oss för att få stöd och hjälp. Under våren kommer vi att skicka ut informationspaket som sjukhusen kan dela ut till patienter och närstående på plats. Camilla berättade också om vår satsning på aktivitetskoordinator och hur Ung Cancer kan hjälpa till i arbetet med att skapa en så bra situation som möjligt för unga vuxna cancerpatienter och närstående.

Porträttbild på Ung Cancers generalsekreterare Camilla som står framför en dörr.
Generalsekreterare Camilla Tuneberg
Den tidigare aktivitetskoordinatorn på Sahlgrenska står i ett av de uppehållsrum på sjukhuset som Ung Cancer har inrett.
Den tidigare aktivitetskoordinatorn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset står i ett av de uppehållsrum på sjukhuset som Ung Cancer har inrett.

Kommentera