Förköp det silversvarta Fuck Cancer-armbandet redan nu!

15 maj 2017

Den 20 maj släpper vi ett helt nytt Fuck Cancer-armband. Men redan nu kan du förköpa armbandet - och därmed vara säker på att få hem ett exemplar!

Armar i kors, med Fuck Cancer-armband runt handleden.

Vill du vara säker på att få tag på ett silversvart armband? Då kan du förköpa det redan nu på ungcancer.se/shop.

Armbandet släpps egentligen först den 20 maj, men redan nu kan du alltså förköpa det och vara säker på att knipa ett exemplar!

Genom att köpa eller bära armbandet visar du att ingen ung vuxen som lever med eller nära cancer ska behöva kämpa ensam – och att du är med och stöttar. För det är vi dig evigt tacksamma <3

Kommentera