Behovet av rehabilitering kommer att öka

19 april 2017

Allt fler får cancer - och allt fler överlever. Det innebär att vårt behov av rehabilitering kommer att öka. Det är en av slutsatserna i Cancerfondsrapporten som presenterades nyligen.

Två personer sitter med ryggarna mot varandra under en övning. Den ena kikar över axeln på vad den andra gör.

I den årliga rapporten menar Cancerfonden att det därför kommer krävas att specialistvård och primärvård samarbetar mer och att vi har vårdprocesser som tar hänsyn till biverkningar av cancern som kommer både kort efter att man avslutat sin behandling och senare i livet.

Även om det såklart är superbra att allt fler överlever cancern, så innebär det alltså också en stor utmaning för samhället.

Vi vet att både cancerbesked och behandlingar kan sätta djupa spår – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Och att detta ofta hamnar lite i skymundan när fokus ligger på det rent medicinska – att bota cancern.

Vi på Ung Cancer arbetar därför mycket med just rehabilitering – och att låta våra medlemmar själva definiera vad som är rehabilitering för var och en. Vi har till exempel rehabiliteringsläger och rehabiliteringsstipendium som alla medlemmar, drabbade och närstående, är välkomna att söka. Klicka här för att läsa mer.

Klicka här om du vill läsa mer i Cancerfondsrapporten om just rehabilitering.

Och klicka här om du vill läsa rapporten i sin helhet.

 

 

Kommentera