”Barncancervården är i kris”

7 september 2016

Barncancervården står inför stora utmaningar. Det saknas både vårdplatser och personal - och många av dem som arbetar saknar rätt kompetens. Det framgår i Barncancerrapporten 2016 som släpptes i dag.

Dropp med cellgifter.

Barncancerrapporten bygger på en granskning som Barncancerfonden har genomfört på landets sex barncancercentrum. Barncancerfonden pratar själva om att det är en krissituation. Granskningen visar bland annat att:

  • Det saknas 24 barnonkologer i Sverige samtidigt som var femte närmar sig pensionsålder.
  • I snitt utbildas två barnonkologer om året, vilket innebär att den negativa utvecklingen tenderar att fortsätta.
  • Det saknas totalt 30 vårdplatser runt om i landet, vilket medför att patienter och familjer ibland tvingas resa långa sträckor för att få vård.
  • 80 procent av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistutbildning.

Enligt rapporten är det svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor med rätt kompetens, till stor del på grund av den tuffa arbetsmiljön. Samtidigt har också vårdbehovet ökat de senaste åren, som en följd av att allt fler överlever sin cancer och är i behov av vård.

På Ung Cancer arbetar vi med att förbättra tillvaron för unga vuxna både under och efter sjukdomstiden. Med unga vuxna menar vi de mellan 16 och 30 år, vilket betyder att många av organisationens medlemmar vårdas eller har vårdats inom barncancervården.

Om du klickar här kan du läsa och ladda ner hela Barncancerrapporten.

 

Kommentera