Är du medlem och vill engagera dig i Ung Cancer?

19 december 2016

En av Ung Cancers viktigaste arbetsuppgifter är att skapa mötesplatser för unga vuxna som lever med eller nära cancer. Det gör vi bland annat genom att varje månad ha medlemsträffar i ett tjugotal städer runt om i landet. Nu söker vi personer som vill hålla i dessa träffar!

Medlemmar spelar shuffleboard.

Det är alltid medlemmar själva som håller i träffarna ideellt. Träffarna delas upp i träffar för drabbade och träffar för närstående. Nu söker vi nya medlemsträffsansvariga i följande städer:

Närstående:
Uppsala
Stockholm

Drabbade:
Malmö
Uppsala
Göteborg

Rollen som medlemsträffsansvarig innebär att du ansvarar för att planera, genomföra och rapportera medlemsträffarna till Ung Cancers kontor. Det är våra medlemsträffsansvariga som planerar och bokar terminens träffar utifrån en fastslagen budget. Som ansvarig så informerar ni om medlemsträffarna i er lokala Facebookgrupp. Ni ansvarar för att informera om Ung Cancers verksamhet och se till att välkomna nya medlemmar på träffarna. Träffarna arrangeras regelbundet över hela landet. I varje stad hålls träffar minst en gång i månaden. Vanligtvis sker träffarna över en fika, brunch, spelkväll, träning eller någon annan aktivitet.

Innan du blir medlemsträffsansvarig så får du delta på en utbildningshelg den 18-19 februari i Stockholm. Under helgen får du lära känna de andra, drygt 40, medlemsträffansvariga. Under utbildningshelgen så får du en genomgång av Ung Cancers verksamhet, informationspass kring rollen som medlemsträffsansvarig och en massa annat. Du får dessutom chansen att påverka Ung Cancers verksamhet. Självklart står Ung Cancer för alla kostnader kring utbildningshelgen.

Om du är intresserad av bli ansvarig så skicka ett mail till ante@ungcancer.se senast den 2 januari med följande information:

1. Namn
2. Ålder
3. Din relation till cancer
4. Varför du vill bli medlemsträffsansvarig

PS. Till höstterminen 2017 kommer vi starta upp träffar i nya städer. Den här rekryteringen gäller alltså enbart i de städerna där vi redan har träffar, men behöver nya ansvariga.

Klicka här för att läsa mer om våra medlemsträffar.

Kommentera