Allt fler överlever sin cancer

14 juni 2018

Allt fler drabbas av cancer - men det är också allt fler som överlever sin sjukdom. För vissa diagnoser har överlevnaden till och med ökat dramatiskt de senaste åren.

Siffrorna, som kommer från Cancerfonden och Socialstyrelsen, visar att nästan 70 procent av alla som får en cancerdiagnos fortfarande lever tio år efter att ha fått sin diagnos. För tio år sedan var överlevnaden bara 59 procent för män och 62 procent för kvinnor. För 30 år sedan var motsvarande siffror 39 respektive 49 procent.

Här har det alltså skett en stor förbättring, vilket enligt Jan Zedenius, professor och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, beror på framgångsrik forskning och att behandlingen nu blir alltmer individuell och skräddarsydd.

– Vi kommer aldrig att kunna utrota cancer, men vi kan se till att fler botas eller aldrig ens får cancer. Att färre insjuknar, att den upptäcks tidigare och att fler överlever. Men det kommer att kräva stora satsningar och gemensamma krafttag, säger Zedenius till SVT.

Det är främst bland dem som drabbas av lungcancer och cancer i blodet som överlevnaden har ökat rejält.

Klicka här för att läsa mer.

Kommentera