stöd oss

Skrivet: 10 november, 2016

Nya arbetssättet kortar väntetiderna i cancervården

Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. Det innebär att vården organiseras på ett nytt sätt, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar när man tror att en patient har cancer och avslutas när patienten får sin första behandling.
I dag kom den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som Regionala cancercentrum i samverkan ligger bakom. Enligt den har patienter som utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom vissa specifika cancerformer haft betydligt kortare väntetid innan första behandlingen startade, jämfört med tidigare år.
Det är olika runt om i landet hur långt landsting och regioner har kommit med sitt arbete med SVF.
Du kan läsa mer här.


Liknande inlägg

Men när får jag ligga igen? – därför pratar Ung Cancer om sex

Sex och cancer. Två ord som befinner sig långt ifrån varandra i de flestas värld. Men efter ett cancerbesked tvingas...

Läs mer
Kampanj

Ung Cancer söker två medlemmar till projekt i Stockholm

Sedan juni månad har Ung Cancer tillsammans med Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat med att förbättra sjukvården för tonåringar och...

Läs mer
Ung vuxen

Cancervården utvecklas tillsammans med unga cancerberörda

Hur kan vi förbättra sjukvården och livet för tonåringar och unga vuxna med cancerdiagnos? Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset är Ung...

Läs mer
Cancerkunskap

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer