stöd oss

Skrivet: 10 november, 2016

Nya arbetssättet kortar väntetiderna i cancervården

Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. Det innebär att vården organiseras på ett nytt sätt, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar när man tror att en patient har cancer och avslutas när patienten får sin första behandling.
I dag kom den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som Regionala cancercentrum i samverkan ligger bakom. Enligt den har patienter som utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom vissa specifika cancerformer haft betydligt kortare väntetid innan första behandlingen startade, jämfört med tidigare år.
Det är olika runt om i landet hur långt landsting och regioner har kommit med sitt arbete med SVF.
Du kan läsa mer här.

Vill du få stöd?

Vi finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer.

Läs mer här om hur du kan få stöd!

Liknande inlägg

“Mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om vården gjort som de skulle från början”

Att cancern upptäcks i tid kan vara avgörande för att överleva. Trots det vittnar flera av våra cancerdrabbade medlemmar om...

Läs mer
Påverkansarbete

“Kommer jag kunna få barn?” – det är dags att prata om fertilitet och cancer

När du får ett cancerbesked är det sällan fertiliteten det första du oroar dig över. Men operationer och tunga cancerbehandlingar...

Läs mer
Cancerkunskap

Var med och skriv under på Ung Cancers namninsamling

Nu behöver vi er hjälp att visa hur viktigt det är att en förändring sker inom Försäkringskassan. Ung Cancer har...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva