Personuppgiftspolicy

Ung Cancer kommer att behandla dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap. Det främsta syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera ditt medlemskap, bjuda in dig till medlemsträffar, skicka nyhetsbrev till dig samt i övrigt stötta dig på bästa möjliga sätt.

De personuppgifter som Ung Cancer kommer behandla är främst sådana personuppgifter som du själv lämnar, direkt eller indirekt, genom din ansökan om medlemskap eller genom dina eller dina anhörigas övriga kontakter med Ung Cancer. De personuppgifter som kan komma att behandlas rör till exempel namn, postadress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. För det fall du blir medlem som drabbad kan vi även komma att behandla andra uppgifter om dig, såsom uppgifter om ditt sjukdomstillstånd, din sjukdomsprocess, dina till oss uppgivna kontakter med sjukvården samt vilka personer som är dina anhöriga. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är medlem i Ung Cancer eller aktivt deltar i de aktiviteter som vi anordnar.

Genom att du ansöker om medlemskap i Ung Cancer samtycker du till att Ung Cancer behandlar dina personuppgifter på sätt som angetts enligt ovan. Om du samtycker till att din historia ska berättas på vår hemsida www.ungcancer.se, i enlighet med ovanstående val, kan dina personuppgifter också komma att behandlas på vår hemsida. Du har rätt att kostnadsfritt – en gång per år – få uppgift om vilka personuppgifter som vi behandlar avseende dig. En sådan begäran ska göras skriftligen till info@ungcancer.se. Du har dessutom alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade och du kan, när som helst, återkalla ditt lämnade samtycke.