Workshop hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Workshop hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Torsdag 24 november 2016

Ung Cancers verksamhetschef Tove Lindahl Greve medverkar vid en workshop som anordnas av Workshop hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 

Som en del i myndighetens utvärdering av patientlagen har de bjudit in beslutsfattare och sakkunniga för att sammanfatta den utvärdering som gjorts och få feedback på de slutsatser som de har kommit fram till i rapporten.

Kommentera