Rehabiliteringsläger

Brännö Värdshus, Göteborgs skärgård

20 april 2017 – 23 april 2017

Ung Cancer vill skapa rehabilitering som utgår ifrån unga vuxna cancerberördas individuella behov. Genom rehabiliteringslägret vill vi ge unga vuxna cancerdrabbade och närstående möjligheten att tillsammans bearbeta sina upplevelser.

Personer sitter och gör övningar under rehabiliteringslägret.

Lägret genomförs tillsammans med psykologer från Psykologpartners. Vi kommer arbeta med verktyget Livskompassen både enskilt och i grupp. Livskompassen, som är framtaget gemensamt av Psykologpartners och Ung Cancer, handlar om att finna våra egna, unika värden i livet och att våga ta konkreta steg i den riktningen.

20 medlemmar, både drabbade och närstående, deltar i lägret.

Klicka här för att läsa mer.

Kommentera