Myndigheten för vård- och omsorgsanalys patientrådsmöte

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Stockholm

Tisdag 6 december 2016

Ung Cancers verksamhetschef Tove Lindahl Greve deltar i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sista patientrådsmöte för året.

Ung Cancers logga i svart mot vit bakgrund.

Tove sitter med i myndighetens patientråd och kommer bland annat vara med och prata om en analysplan för 2017 och vara med på en workshop om patientinformation och patientinvolvering i det ordnade införandet av nya läkemedel.

Kommentera