Konferens för unga vuxna cancerdrabbade i Edinburgh

Edinburgh, Skottland

5 december 2016 – 7 december 2016

Ung Cancer deltar i en internationell konferensen som handlar om unga vuxna cancerdrabbade.

Bild på konferensens poster.

Under konferensen, som anordnas av brittiska Teenage Cancer Trust, samlas experter inom många olika områden som rör unga vuxna cancerdrabbade för en tre dagars konferens om unga vuxna cancerdrabbades behov, hur gruppen kan bemötas inom vården, psykosocialt stöd, eftervård, rehabilitering och en mängd andra frågor. Ung Cancer kommer att representeras av medlemmarna Ellinor Swing och Siri Kautsky, generalsekreterare Camilla Tuneberg, medlemskoordiantor Erik Fransson och Sahlgrenskas aktivitetskoordinator Markus Carlsson.

Kommentera