Föreläsning Kunskapscentrum för Jämlik vård

Hotell Opalen, Göteborg

Onsdag 16 november 2016

09:00 – 00:00

Ung Cancer arbetar för att förbättra villkoren för unga vuxna som lever med eller nära cancer. Att föreläsa om gruppens behov och situation är ett sätt.

Ung Cancer föreläser för flera personer.

Den 16 november deltar vi när Kunskapscentrum för Jämlik vård arrangerar en dag om mäns hälsa och vårdens mottaglighet för pojkar och män. Ung Cancers medlemskoordinator Ante Nordqvist kommer under dagen att föreläsa om kampanjen Kolla pungen och om vår satsning på en aktivitetskoordinator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Målgrupp för dagen är de som är engagerade i frågor om mäns hälsa, maskulinitet och vård, och verksamheter i Västra Götalandsregionen som vill arbeta med att utveckla mottagligheten för pojkar och män.

Bakgrunden till eventet är att forskning och erfarenheter från verksamheter visar att män som grupp söker vård i senare skede än kvinnor, är sjukare när de väl kommer till vården och undviker att söka hjälp och stöd. Erfarenheter från landets ungdomsmottagningar visar också att endast 10-15 procent av besökarna är killar. Syftet med dagen är reflektera kring orsaker till och konsekvenser av detta mönster, men också att uppmärksamma och sprida goda exempel från vad olika verksamheter gör för att bli mer mottagliga för pojkar och män.

 

Kommentera