Föreläsning

Läkaresällskapets och Läkarförundets etikdag, Stockholm

Tisdag 25 oktober 2016

Ung Cancer arbetar för att förbättra villkoren för unga vuxna som lever med eller nära cancer. Att föreläsa om gruppens behov och situation är ett sätt.

Ung Cancer föreläser för flera personer.

Den 25 oktober medverkar vår verksamhetschef Tove Lindahl Greve och föreläser när Läkarsällskapet och Läkarförbundets arrangerar en dag om etik med fokus på kontinuitet i vården. Toves föreläsning går under titeln ”Mindre eller mer kontinuitet – vad innebär det för patienten?”.

Läs mer om våra föreläsningar genom att klicka här.