Rum på Sahlgrenska

Ung Cancer vill att sjukvårdsmiljön ska vara så bra som möjligt. Därför har vi inrett två sällskapsrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

TODO

Ung Cancer har köpt nya möbler och inrett rummen så att fler patienter ska lockas att lämna sina rum och istället träffas i sällskapsrummen. I sällskapsrummen på avdelning 69, där många cancerpatienter vårdas, har vi sett till så att det bland annat finns tv, tv-spel, dvd-filmer, tidningar och spel. Många unga vuxna cancerpatienter känner sig ensamma på sjukhuset och vill komma i kontakt med andra i samma ålder som också ligger inne. Tack vare de inredda rummen är det många som nu får kontakt med varandra, spelar spel eller umgås på andra sätt.

Till sällskapsrummen är alla patienter och närstående, oavsett ålder och diagnos, välkomna.