Rehabiliteringsläger

Ung Cancer vill skapa rehabilitering som utgår ifrån unga vuxna cancerberördas individuella behov. Genom rehabiliteringslägret vill vi ge unga vuxna cancerdrabbade och närstående möjligheten att tillsammans bearbeta sina upplevelser.

INFORMATION OM LÄGERVERKSAMHETEN 2019 KOMMER SNART…


 

Tidigare läger:

Rehabiliteringsläger med fokus på träning

2018 genomförde Ung Cancer för första gången ett rehabiliteringsläger med fokus på träning

Det har länge varit efterfrågat från medlemmar att Ung Cancer anordnar ett läger som har fokus på träning. På så sätt kan medlemmar, både drabbade och närstående som behöver och skulle vilja prova träning som sätt att rehabiliteras i sin cancerresa få möjlighet till detta. Rehabiliteringslägret med fokus träning anordnades på Wendelsberg i Mölnlycke. Lägret pågick 20 – 23 september.
Lägret riktade sig till alla medlemmar i Ung Cancer som kände att de behövde en knuff för att komma vidare med sin träning. Ung Cancers rehabiliteringsläger med fokus träning genomfördes tillsammans med legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt dietister. Under lägret fick deltagarna möjlighet att få lära sig mer om muskelstyrka, kondition, kost och om hur kroppen känns och hur cancerbaksmällan påverkar oss. Detta anpassat utifrån deltagarnas individuella förutsättningar.

Lägret var både anpassat till de som är vana vid att träna mycket och de som inte tränade överhuvudtaget. Eftersom lägret både var utbildande och inspirerande spelade det ingen roll hur aktiva deltagarna var när de ansökte. Viljan och önskan att lära sig mer om fysisk aktivitet förenade deltagarna. Vår ambition var att anpassa lägret så att deltagarna skulle få den hjälp som de behövde just där och då!

Rehabiliteringsläger med fokus på samtal

Ung Cancers rehabiliteringsläger 2018 med fokus på samtal anordnades 19-22 april på Brännö värdshus pensionat Baggen i Göteborgs skärgård. Lägret genomfördes tillsammans med psykologer från Psykologpartners. Vi arbetar med verktyget Livskompassen både enskilt och i grupp. Livskompassen, som är framtaget gemensamt av Psykologpartners och Ung Cancer, handlar om att finna våra egna, unika värden i livet och att våga ta konkreta steg i den riktningen.

Förutom arbetet med Livskompassen finns också tid för att umgås och lära känna varandra.

Detta läger har genomförts vid tre tillfällen, 2016, 2017 och 2018.

Läs en deltagares beskrivning av läger här.

Tack för att jag fått möjligheten att träffa människor i samma situation, tack för att jag fått insikten att jag absolut inte är ensam och tack för att jag fått redskap med mig som kommer göra min resa tillbaka till livet lite rakare och lite enklare. Tack fantastiska Ung Cancer. Ta hand om varandra.