Rehabiliteringsläger

Ung Cancer vill skapa rehabilitering som utgår ifrån unga vuxna cancerberördas individuella behov. Genom rehabiliteringslägret vill vi ge unga vuxna cancerdrabbade och närstående möjligheten att tillsammans bearbeta sina upplevelser.

Personer sitter och gör övningar under rehabiliteringslägret.

Ung Cancers rehabiliteringsläger är, liksom all annan verksamhet, helt kostnadsfria för medlemmarna. Ung Cancer står för resa, boende, mat och alla aktiviteter under de dagar lägren pågår.

Ung Cancers rehabiliteringsläger 2017 anordnades 20-23 april på Brännö värdshus pensionat Baggen i Göteborgs skärgård. Lägret genomfördes tillsammans med psykologer från Psykologpartners. Vi arbetade med verktyget Livskompassen både enskilt och i grupp. Livskompassen, som är framtaget gemensamt av Psykologpartners och Ung Cancer, handlar om att finna våra egna, unika värden i livet och att våga ta konkreta steg i den riktningen.

Förutom arbetet med Livskompassen fanns också tid avsatt tid för att umgås och skapa relationer med varandra.

Alla som är medlemmar i Ung Cancer är välkomna att ansöka om att vara med på våra rehabiliteringsläger. Medlem kan du bli om du är 16-30 år och har eller har haft cancer eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk. Om du inte redan är medlem kan du bli det här på hemsidan.

Klicka här för att läsa mer om rehabiliteringslägret 2017.

Lägret var helt fantastiskt! Det gav mig nya redskap och tips på hur jag kan utveckla mig själv i vardagen och våga ta ett steg framåt. Det har tagit mig sju år att komma dit jag är i dag, och lägret gjorde det möjligt att slita mig loss ifrån mitt gamla tankesätt. En stor sten lyfte från mina axlar och jag är så sjukt stolt över mig själv att jag vågade söka. Det här är det bästa jag har gjort.

Rehabiliteringsläger 2017

Läs mer