Aktivitetskoordinator

Den som vårdas på sjukhus kan lätt känna sig ensam. När fokus ligger på det rent medicinska, att ställa diagnos och behandla, är det lätt att livet runt omkring glöms bort. Därför arbetar det en aktivitetskoordinator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg - en tjänst helt och hållet finansierad av Ung Cancer.

TODO

Som ung vuxen cancerpatient är det inte ovanligt att man delar rum med personer som är betydligt äldre än en själv och att man känner sig väldigt ensam. Aktivitetskoordinatorn fungerar därför som en ”sjukhuskompis” – någon som ska göra vardagen lite enklare och mindre enformig för unga vuxna cancerpatienter. Tjänsten är helt unik och finns inte någon annanstans i landet.

Aktivitetskoordinatorn fungerar som en slags bro mellan livet på sjukhus och livet utanför. Hen lyssnar på patienternas önskemål om vad de vill hitta på under tiden på sjukhuset och gör sitt bästa för att lösa det.  Aktivitetskoordinatorn har ingen medicinsk kompetens utan fungerar som en motpart till den medicinska vården, så att den biten inte glöms bort.

Personen som arbetar som aktivitetskoordinator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset heter Markus Carlsson. Han har inget kontor. Istället har han hela sjukhuset som arbetsplats och rör sig mellan alla avdelningar där unga vuxna cancerpatienter befinner sig. Det omfattar öppenvård och slutenvård på både Sahlgrenska och Östra sjukhuset. Aktivitetskoordinatorns arbete varierar mycket utifrån patienternas behov. Några vill ha sällskap under en behandling, andra vill ha någon att titta på film eller ta en promenad med. Markus är flexibel, men försöker skapa mötesplatser och använda sig av de utrymmen som finns för att skapa en gemenskap på sjukhuset.

Satsningen på en aktivitetskoordinator är ett samarbete mellan Ung Cancer och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ung Cancer betalar för tjänsten, medan Sahlgrenska står som arbetsgivare.

Alla unga vuxna cancerpatienter mellan 16 och 30 år som vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är välkomna att kontakta Markus. Så fort en ung patient blir inlagd på sjukhuset kommer Markus dit och presenterar sig och lämnar sina kontaktuppgifter. Markus nås på:

markus.carlsson@vgregion.se
Telefon: 072-333 69 25

Bild på Markus Carlsson.

Markus Carlsson

Läs mer