Göteborg

Här hittar du datum och information om våra närståendeträffar i Göteborg. Alla närståendemedlemmar är välkomna på träffarna och Ung Cancer står för alla kostnader.

DATUM

Nytt schema kommer snart!

KONTAKT

n.goteborg@ungcancer.se

FACEBOOKGRUPP

https://www.facebook.com/groups/738962209468434/

ANSVARIGA

Sarah Magnusson