Malmö

Här hittar du datum och information om våra drabbadträffar i Malmö. Alla drabbadmedlemmar är välkomna på träffarna och Ung Cancer står för alla kostnader.

DATUM

17 februari: Vi äter brunch tillsammans med närståendegruppen på Eatery Social, Malmö Live, Dag HammarSkjölds torg 2, 211 18 Malmö, kl. 12:00. Anmälan till skane@ungcancer.se med eventuella allergier senast den 10 februari.

KONTAKT
malmo@ungcancer.se

FACEBOOKGRUPP
https://www.facebook.com/search/top/?q=ung%20cancer%20drabbade%20-%20sk%C3%A5ningar

ANSVARIG

Martin Eriksson

Martin Eriksson