Reseersättning

Ung Cancer kan hjälpa till att betala resan till den medlemsträffen som är närmast din hemort. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Ung Cancer kan hjälpa till med reseersättning med upp till 200 kronor per träff. Vi hjälper enbart till med resekostnad till närmaste orten för medlemmen. För att få reseersättning måste du skicka in kvittot till Ung Cancer och betalningen måste ha skett samma dag som medlemsträffen. Kvittot får senast skickas till Ung Cancer sex månader efter träffen. Om du har fått ett fysiskt kvitto när du betalat, exempelvis som man får vid en automat eller från Pressbyrån, så måste kvittot skickas in per post. Kvittot skickas då till:

Ung Cancer
Norra Allegatan 7
413 01 Göteborg.

Skriv med bankkontouppgifter i ditt brev.

Om du har fått ett elektroniskt kvitto, exempelvis vid köp på SJ, så mailar du kvittot till medlem@ungcancer.se. Skriv med bankkontouppgifter i mailet.

Du kan även få reseersättning för bensin med 10kr per mil. Bensinkvittot ska vara från samma dag och kvittot får max uppgå till 200 kronor.