Ung Cancer Forum

Med Ung Cancer Forum vill vi skapa möjligheter för unga vuxna cancerberörda att träffas, men också tillfällen att tillsammans skapa förändring. Till våra forum bjuder vi in de delar av samhället som behövs för att förändra och skapa bättre förutsättningar för unga vuxna cancerberörda.

Paneldeltagare i UC Forum sitter på scenen.

Ung Cancer Forum ska ge våra medlemmar en möjlighet att lära sig nya saker, men också förstå mer om det de redan har koll på och är intresserade av. Ung Cancer Forum är ett tydligt exempel på hur vi, tillsammans med våra medlemmar, jobbar på att påverka vården och andra delar av samhället och skapa förändring.

I mars 2016 anordnade vi Ung Cancer Forum – ett samtal om sex, normer och cancer. Vi samlade då flera av Sveriges ledande experter på ämnet cancer och sex för att tala om hur det ser ut i dag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Unga vuxna med egna erfarenheter av hur cancer kan påverka sex- och samliv medverkade vid sidan av vårdpersonal, forskare, sexolog och andra personer med viktig kunskap i ämnet.

Samtalet handlade om normer och om hur cancer kan påverka sexualitet, intimitet och samliv. Vi pratade om vård, om hur det fungerar idag och hur vi vill att det ska fungera i framtiden.

Panelsamtalet var öppet för alla och helt kostnadsfritt. Här kan du se ett sammandrag.

Medverkande

Emelie Åkerblom – Närståendemedlem i Ung Cancer
Malin Carlsson – Drabbadmedlem i Ung Cancer
Isak Eliasson – Drabbadmedlem i Ung Cancer
Else-Marie Rasmusson – Onkologisjuksköterska/forskare
Lena Wettergren – Docent/forskare
Claudia Lampic – Docent/forskare
Olof Ståhl – Onkolog
Patrik Göransson – Psykolog
Hanna Byström – Sexolog

Moderator

Inti Chavez Perez – Journalist och sexualupplysare

På plats förutom vår expertpanel fanns ett utställartorg med olika organisationer och instanser som på olika sätt arbetar med frågor som rör sex och samliv.