Kavlifondet

Kavlifondet har stöttat Ung Cancers stipendieverksamhet med en donation på 1,5 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om deras dem.

 

Kavlifondet äger norska Kavligruppen, som producerar och säljer livsmedelsprodukter i Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.

Överskott från Kavligruppen går till fonden som i sin tur skänker pengar till projekt inom forskning, kultur och humanitärt arbete.

2016 delade Kavlifondet ut 72,5 miljoner norska kronor till olika projekt runt om i världen. 60 procent av donationerna går till projekt i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Övriga 40 procent skänks till projekt i övriga världen.

Under 2017/2018 har Ung Cancer erhållit en donation på 1,5 miljoner kronor från Kavlifondet för att kunna stötta våra medlemmar genom våra stipendier. Stort tack!

Här kan du läsa mer Kavlifondet.