Stipendium för rehabiliterande stöd


Stipendiet finns till för att alla våra medlemmar som har behov av rehabilitering ska få det.

En person är fotograferad i utomhusmiljö och man ser endast magpartiet och halva benen. Personen har på sig träningskläder och på shortsen står det "Fuck Cancer".

Stipendiet vänder sig till dig som

  • Är medlem i Ung Cancer och har behov av rehabilitering kopplat till din eller din närståendes cancersjukdom.

Syfte
Syftet är att både närstående och drabbade ska kunna det stöd de är i behov av i sin situation som själv drabbade av cancer eller närstående till någon som är det. Cancer drabbar oss fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Att då kunna erbjuda alla unga vuxna cancerberörda en rehabilitering ser vi som ett viktigt uppdrag som blir extra viktigt eftersom vård och samhälle inte erbjuder tillräckligt.

Vad kan jag söka stipendium för?
Du kan söka för ett av följande ändamål:
A.    Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet för upp till 3000 kronor.
B.   Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att beviljas stipendium för samtal över Skype.
C.   Samtalsstöd hos annan psykolog. Du kan även söka samtalsstöd hos någon annan psykolog/terapeut. Maxbeloppet är då 5000 kronor.

Hur många gånger kan jag söka stipendium för rehabilitering?
Stipendium för rehabilitering kan beviljas två gånger per kalenderår och medlem. Du kan när som helst skicka in en ansökan.

Hur ansöker jag?
Du ansöker digitalt. För att ansöka går du in på länken nedan och loggar in som medlem i Ung Cancer. Ansök sedan genom att fylla i formuläret och glöm inte att bifoga ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos.

LOGGA IN OCH SÖK HÄR! 

Om du har frågor, behöver hjälp eller om du vill veta mer om våra stipendier är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se

Om du hjälper någon att ansöka och därför inte kan logga in, hör av dig till stipendium@ungcancer.se

Vilket intyg ska jag bifoga som närstående medlem?
När du ansöker digitalt bifogar du ett intyg. Beroende på din situation så gör du på ETT av följande sätt, om du…

…själv har besvär kopplat till en närståendes cancer: Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver förklaras på utlåtandet.

…har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg: Du också välja att bifoga ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer

…är närstående till en familjemedlem som har dött: Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.

…är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem: Om din närstående är en person du inte är nära släkt med, och som inte längre lever, så kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ.

Om du vill veta mer om våra stipendium är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se

Under perioden 5-29 juli har Ung Cancer semesterstängt och inga stipendium kommer att behandlas under denna tid. Om du har problem med den digitala ansökan kan du istället ladda ner en ansökningsblankett här och skicka in den på post till: Ung Cancer, Norra Allégatan 7, 413 10 Göteborg.

Till ansökan

Läs mer

Utlåtande drabbad

Läs mer

Två personer fyller i blanketter.

Utlåtande närstående

Läs mer

Psykologpartners

Läs mer

En person fyller i en blankett

Frågor & svar

Läs mer

Kavlifondet

Läs mer