Stipendium för rehabiliterande stöd

Stipendiet finns till för att alla våra medlemmar ska få stöd i sin rehabilitering. Vi vet att behovet av rehabilitering är individuellt och låter därför dig själv motivera vad som är rehabilitering för dig.

En person är fotograferad i utomhusmiljö och man ser endast magpartiet och halva benen. Personen har på sig träningskläder och på shortsen står det "Fuck Cancer".

Stipendiet vänder sig till dig som

Är medlem i Ung Cancer och har behov av att förbättra din fysiska och psykiska hälsa på grund av cancer.

Syfte

Syftet är att stipendiet ska kunna ge stöd för rehabilitering för samtliga medlemmar i organisationen. Både de som själv har eller har haft cancer eller de som är närstående till någon som har eller har haft cancer är välkomna att söka. Vi vet att behovet av rehabilitering är individuellt och låter därför dig själv motivera vad som är rehabilitering för dig. Det kan röra sig om en fysisk aktivitet, samtalsstöd eller någon annan aktivitet. Ung Cancer beslutar sedan om stipendiet utifrån sina bestämmelser.

Vad kan jag söka stipendium för?

Du kan söka för ett av följande ändamål:

A.    Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet för upp till 3000 kronor eller samtalsstöd för upp till 5000 kronor.

B.   Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av de åtta mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att beviljas stipendium för samtal över Skype.

Hur många gånger kan jag söka stipendium för rehabilitering?

Stipendium för rehabilitering kan beviljas två gånger per kalenderår och medlem.

Hur gör jag för att söka som drabbadmedlem?

Du måste vara medlem i Ung Cancer för att kunna få stipendiet. Om du är drabbadmedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året.

Hur gör jag för att söka som närståendemedlem?

Om du är närståendemedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda). Du behöver också skicka in ETT av följande alternativ beroende på hur situationen ser ut för just dig. Om du…

…själv har besvär kopplat till en närståendes cancer:
Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver förklaras på utlåtandet.
…har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg:
Du också välja att skicka in ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer. Be personen att signera och godkänna att du använder hens intyg.
…är närstående till en familjemedlem som har dött:
Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.
…är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem:
Om din närstående är en person du inte är nära släkt med, och som inte längre lever, så kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ.

Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

Om du vill veta mer om våra stipendium är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ringa 031-75 77 111.

Ansökningsblankett

Läs mer

Utlåtande drabbad

Läs mer

Två personer fyller i blanketter.

Utlåtande närstående

Läs mer

Personer sitter och pratar.

Psykologpartners

Läs mer

En person fyller i en blankett

Frågor & svar

Läs mer

Kavlifondet

Läs mer