Stipendium för ekonomiskt stöd

Om du har fått cancer och på grund av sjukdomen har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt eller har svårt att ha råd med sjukvård och hjälpmedel du behöver, är du välkommen att söka Ung Cancers stipendium för ekonomiskt stöd. Maxbeloppet som beviljas är 10 000 kronor.

En person fyller i en blankett

Stipendiet vänder sig till dig som

  • Är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller bekosta sjukvård och hjälpmedel som har med din cancer att göra.
  • Är minst 18 år gammal.

Syfte

Syftet är att kunna stötta drabbade medlemmar ekonomiskt för kostnader som uppstått i samband med cancersjukdom när samhällets skyddsnät inte gör det. Det betyder att innan man ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa.

Vad kan jag söka stipendium för?

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta och betala för din sjukvård.

Du kan alltså söka för:

  • Vardagliga utlägg. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor i stöd för basala utgifter som hyra, mat, hygien m.m, när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.
  • Sjukvård och hjälpmedel. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor för sjukhusräkningar, peruker, proteser och sjuktransport m.m. när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.

Stipendium för ekonomiskt stöd kan beviljas en gång per sex månader, det vill säga tidigast sex månader efter att din senaste ansökan beviljades.

Observera att varje medlem max kan beviljas totalt 60 000 kronor från Ung Cancer genom ekonomiskt stöd. Har man beviljats detta kan ytterligare ekonomiskt stöd inte beviljas.

Undantag

I undantagsfall kan även du som närståendemedlem söka stipendium för ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara om det dyker upp oväntade kostnader i samband med att din närstående går bort eller att din ekonomi som närstående är direkt hotad av anhörigs cancersjukdom I så fall kan Ung Cancer till exempel betala ut stipendiemedel som täcker begravningskostnader, gravsten och liknande.

Hör av dig till stipendium@ungcancer.se om du har frågor om undantagen för närståendemedlemmar att söka ekonomiskt stöd.

Skicka din ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

Om du har frågor kan du kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ringa 031-75 77 111.

När jag fick min cancerdiagnos blev jag direkt väldigt orolig för hur jag skulle klara mig. Inte bara hur jag skulle klara själva sjukdomen, utan också hur jag skulle få ekonomin att gå ihop. Att kunna få ekonomiskt stöd har varit den största tryggheten för mig. Tack vare stipendierna har jag mått psykiskt bättre än jag hade gjort annars.

Ansökningsblankett

Läs mer

Utlåtande diagnos

Läs mer

Frågor & svar

Läs mer

Kavlifondet

Läs mer