Stipendium för allmänt ekonomiskt stöd

Om du har fått cancer och på grund av sjukdomen har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt, är du välkommen att söka Ung Cancers stipendium för allmänt ekonomiskt stöd. Maxbeloppet är 10 000 kronor och du kan få stipendiet en gång per halvår.

En person fyller i en blankett

Stipendiet vänder sig till dig som

  • Är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller för sjukvårdskostnader och hjälpmedel som har med din cancer att göra.
  • Är minst 18 år gammal.

Syfte & användning

Syftet är att kunna stötta drabbade medlemmar ekonomiskt för kostnader som uppstått i samband med cancersjukdom när samhällets skyddsnät inte gör det. Det betyder att innan man ansöker om allmänt ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa.

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta, sköta din hygien och betala för din sjukvård.

Pengarna kan med andra ord användas till:

  • Vardagliga utlägg, till exempel hyra, mat och hygienartiklar.
  • Sjukvård och hjälpmedel, till exempel sjukhusräkningar, peruker, proteser och sjuktransport. Det vill säga kostnader som du inte hade haft om det inte vore för din cancer.

Undantag

I undantagsfall kan även du som närståendemedlem söka stipendium för ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara om det dyker upp oväntade kostnader i samband med att din närstående går bort. I så fall kan Ung Cancer till exempel betala ut stipendiemedel som täcker begravningskostnader, gravsten och liknande. Hör av dig till stipendium@ungcancer.se om du har frågor om undantagen för närståendemedlemmar att söka ekonomiskt stöd.

Skicka din ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

Om du har frågor kan du kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ringa 031-75 77 111.

När jag fick min cancerdiagnos blev jag direkt väldigt orolig för hur jag skulle klara mig. Inte bara hur jag skulle klara själva sjukdomen, utan också hur jag skulle få ekonomin att gå ihop. Att kunna få ekonomiskt stöd har varit den största tryggheten för mig. Tack vare stipendierna har jag mått psykiskt bättre än jag hade gjort annars.

Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett formulär.

Ansökningsblankett

Läs mer

Utlåtande diagnos

Läs mer

Två personer hjälps åt att fylla i en blankett.

Frågor & svar

Läs mer