Rättigheter

Vilka rättigheter har jag egentligen i vården som patient eller närstående? Och hur gör jag om jag inte är nöjd? Här har vi samlat medlemmars frågor om just rättigheter. Det är Lenita Lundin från Cancerrådgivningen som besvarar frågorna.

Bild på Lenita och texten "UC Fråga om cancer & rättigheter"
  • Jag fick min diagnos för tre månader sen och det har varit struligt från start. Det har varit försenade svarsprov och min behandling har fått skjutas upp vid två tillfällen. Jag känner mig så himla besviken på den bristande informationen från sjukvården och känner mig så otroligt utelämnad. Vilka alternativ finns det för att klaga eller anmäla vården?

– Det var tråkigt att höra att du inte har blivit bra omhändertagen. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på den vård man får och även att anmäla om man misstänker att något har gått fel. I första hand kan det vara bra att ge feedback till den mottagning du går på. Det brukar finnas möjlighet att göra utvärderingar på olika sätt t ex via blanketter. Om det känns bra för dig kan du framföra dina åsikter till de som vårdar dig, dvs din kontaktsjuksköterska och läkare. En annan möjlighet är att ta kontakt med patientnämnden. De hjälper till i ärenden som handlar om bemötande, vård och behandling, administration, ekonomi, information, juridik, omvårdnad och tillgänglighet. Här kan du läsa mer: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/

  • Vad är det egentligen som gäller kring hur länge man ska behöva vänta på provsvar? Jag var och gjorde en röntgen för två veckor sen och jag har fortfarande inte fått något svar.

– Alla som någon gång har fått vänta på provsvar vet hur jobbigt det kan vara. Just nu pågår därför ett nationellt projekt kring bland annat väntetider. Projektet heter Standardiserade vårdförlopp och det handlar om väntetider och omhändertagande av patienter inom cancervården. Tanken är att ingen ska behöva vänta i onödan och att vården ska bedrivas lika i hela landet. Vad du kan göra just nu är att kontakta din mottagning och fråga varför det dröjer. Det kan finnas många förklaringar till det. Du kan påtala att du tycker att det är jobbigt att vänta och gärna vill få en tid så fort som möjligt.

  • Hej! Jag har väldigt nyligen fått diagnosen levercancer. Jag känner mig inte alls trygg med bedömningen. Det känns som att jag mår för bra för den diagnosen. Hur gör jag om vill ha en ny bedömning?

– När det gäller allvarliga sjukdomar har man alltid rätt till en ny medicinsk bedömning. Det är det som kallas ”second opinion”. Du som patient kan själv välja vilket sjukhus du vill ska göra den nya bedömningen. Det krävs en remiss som skrivs av din nuvarande läkare. Det går också bra att fråga sin husläkare om en sådan remiss. Här kan du läsa mer:

http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientens-stallning/Ny-medicinsk-bedomning/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Second-opinion-en-andra-lakarbedomning/

  • Jag känner mig så förvirrad över alla olika läkare som jag varit i kontakt med. Det hade känts så otroligt mycket enklare och tryggare om jag fått träffa samma person varje gång. Finns det inga regler för hur många läkare man kan ha och kan man inte kräva att bara ha en läkare?

– När man frågar patienter vad som är viktigt för dem, brukar läkarkontinuitet vara en sak som kommer högt upp på listan. Du är med andra ord långt ifrån ensam om dina tankar kring detta. Självklart skulle det kännas tryggare och bättre att få ha samma läkare varje gång. Tyvärr är det en svår nöt att knäcka, framförallt på de större universitetssjukhusen där läkarna ofta också har forskning som en del i sin tjänstgöring och därför inte alltid är i klinisk tjänst.

Det finns inga regler som säger hur många läkare man kan ha, men man ska förstås alltid arbeta för att det ska bli så få byten av läkare som möjligt, det önskar både patienten och läkaren.  Har man som du fått byta många gånger är det verkligen rimligt att säga till så att det uppmärksammas så att man kan minimera antal byten framöver. Kontaktsjuksköterskan är bra att prata med för att få stöd i detta.

  • Kan jag själv välja vilket sjukhus jag vill opereras på? Jag är med i ett Facebook-forum och där stod det att Umeå är bäst på hjärntumörer. Får man byta sjukhus och hur gör man i så fall?

– Du kan ansöka att få din behandling på ett annat sjukhus i ett annat landsting. Det görs alltid en individuell bedömning i varje enskilt fall. Landstinget där du bor måste godkänna att de betalar för vården i det landsting du vill vårdas i. Du som patient betalar för resor och logi. Ansökan skickas till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Avd. för Individuella vårdärenden. Du kan läsa mer här: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Patientlagen/Valja-vard/Valja-vardmottagning/ där du också kan klicka dig vidare till just ditt landsting.

Klicka gärna på någon av länkarna nedan för att läsa mer om vilka rättigheter du har när du eller en närstående blir sjuk.

Dina rättigheter

Läs mer

Myndighetsguider

Läs mer